eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 06 20190606 06.06.2019 08.30 Rådhuset i Indre Fosen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO42019 FO 4/2019 Interpellasjon - helsevesenet/eldreomsorgen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS222019 PS 22/2019 Årsmelding og årsregnskap for 2018 - Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS232019 PS 23/2019 Tilbakeføring av memoriaposteringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS242019 PS 24/2019 Framsending av sak 05/19 fra kontrollutvalget - Årsrapport skatt 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS252019 PS 25/2019 Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS262019 PS 26/2019 Sluttrapport Mælan skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS272019 PS 27/2019 Tertialrapport pr. 30.04.219 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS282019 PS 28/2019 Budsjettkorrigeringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS292019 PS 29/2019 Årsmelding og årsregnskap 2018 - KulturCompagniet KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS302019 PS 30/2019 Eiendomsskattevedtekter for Indre Fosen kommune 2019 – 2028 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS312019 PS 31/2019 Sakkyndig eiendomsskattetakst nemnd og klagenemnd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS322019 PS 32/2019 Indre Fosen kommunes deltakelse i Fosen Helse IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS332019 PS 33/2019 Kommunedelplan Vanvikan - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS342019 PS 34/2019 Vanvikan barnehage - byggeprosjekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS352019 PS 35/2019 Justering av lokal forskrift om skolekretsgrenser i Indre Fosen kommune - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS362019 PS 36/2019 Godkjenning av forslag til planprogram med innspill - kommuneplanens arealdel Indre Fosen kommune, planid. 50542018002 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS372019 PS 37/2019 Godkjenning av planprogram for Kulturplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS382019 PS 38/2019 Eierstrategi for kommunale bygninger i Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS392019 PS 39/2019 Overordnet beredskapsplan for Indre Fosen kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS402019 PS 40/2019 Detaljreguleringsplan Stadsbygd kirkegård, planid. 50541624201700 - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS412019 PS 41/2019 PlanID 16242014009 Reguleringsplan for Rissa kolonihage - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS422019 PS 42/2019 Endring av selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN
0 PS432019 PS 43/2019 Endring av selskapsavtale - Innherred Renovasjon IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll INDREFOSEN